Byggföretag sedan 2001 

År 2001 startade Claes Tunared företaget som en enskild firma. Inledningsvis jobbade han själv och i samarbete med andra företag på byggena, men det dröjde dock inte länge innan efterfrågan blev större än vad en person kunde hinna med.

2004 bildas aktiebolaget Tunareds Helentreprenad, och namnet är valt med omsorg.

Helentreprenad = helhetsleverantör

Ska ni bygga? Ni har köpt en tomt, ni har en plan, ritningar, vision… Och nu då?

Tunareds Helentreprenad är det enda företag du behöver kontakta i det läget. Mångårig erfarenhet finns från allt från privatvillor till industriella fastigheter. Sju helårsanställda medarbetare som var och en är mästare inom sitt gebit tar hand om allt som behövs för din fastighet:

  • Schaktning
  • Grävning
  • Dränering
  • Avlopp
  • Husgrund
  • Trädgård
  • Stomresning
  • Bygg, både nybyggnation och ombyggnation
  • Vägar

Utöver kompetensen finns också utrustningen. Tunareds Helentreprenad tar ett helhetsansvar för hela uppdraget; den egna lastbilen kör grus och material mellan arbetsplatserna, och det finns tre grävmaskiner i olika storlekar (1 st 7,5 ton, 1 st 16 ton, 1 st 22 ton) för att passa olika typer av arbeten.

Miljö- och kvalitetspolicy

Miljöpolicy

Kvalitetspolicy