Som leverantör till oss på Tunareds Helentreprenad AB kan du skicka fakturor via mejl eller post. Här följer en instruktion:

För att fakturaskanningsfunktionen skall fungera korrekt så krävs följande:

  1. Varje leverantörsfaktura måste ha korrekt FE-adress (se nedan)
  2. Referens och projektnummer måste också anges på varje leverantörsfaktura.

FE-adress

Tunareds Helentreprenad AB

FE 9236

838 76 Frösön

Mejla in faktura i PDF-format

Ni kan också e-posta in fakturorna men det är då viktigt att fakturorna har ovanstående adress. Man kan bara skicka en faktura per PDF. Lägger man flera fakturor i samma PDF, så betraktas de som en faktura. Bilagor skall också läggas i samma PDF som fakturan, annars blir de inte skannade.

Dock kan man mejla in flera PDF:er i samma mejl.

e-postdressen är: faktura@bygglet.com

Denna adress gäller endast fakturor. Fakturorna går till vår skanningleverantör och passerar ej oss på Tunareds Helentreprenad. Annan post som ni vill ska nå oss ska skickas i separat försändelse till claes.tunared@the-ab.se

Referens och projektnummer måste anges på fakturan om sådant finns.